,

PUSH – Nástěnné tlačítko


Pevně umístěné tlačítko pro přivolání sestry

3,885 

Stisknutí je signalizováno na kapesní jednotce TREX. Vhodné například pro montáž u lůžka, na pokojích, na chodbě apod., pro přivolání sestry. Může mít také konektor pro kabelové tlačítko.

Vhodné pro:
– Telefony NEO a NOVO
– Signalizace Trex
– Signalizace D-Trex

Všechny bezdrátové prvky Neat používají obousměrnou rádiovou komunikaci v pásmu 869 MHz. Obousměrná komunikace zajišťuje:
1. Potvrzení přijetí alarmu
2. Velmi dlouhou životnost baterií (obvykle cca. 5 let)
3. Kontrolu obsazenosti rádiového kanálu. Všechny moduly před vysláním alarmu ověřují, zda v tu chvíli již nevysílá jiný prvek systému, pokud ano, počkají na uvolnění kmitočtu